Vyber si mesto

Bc. Adriána Trenčanská

InBody, MAX PULSE

Mgr. Erika Litecká

Tanita

Gabriela Huberová

InBody, MAX PULSE

Renáta Drottnerová

Tanita

MUDr. Silvia Ožvoldíková, MPH, MBA, PhD.

Ing. Zuzana Baránková, zdravotná sestra

Tanita

PhDr. Mgr. Petra Vadovičová, PhD.

InBody, MAX PULSE

Mgr. Jana Gáliková

Tanita

Mgr. Daniela Hainová

Tanita

Mgr. Romana Tužinčinová

InBody

Mgr. Eva Deckárová

InBody, MAX PULSE

Michaela Gančárová

Online a telefonické poradenstvo

Anna Stráňavská

Tanita

Bc. Dominika Bazelidesová

Tanita

Mgr. Peter Bazelides

Tanita

Tatiana Olešová

Tanita