MUDr. Katarína Černá, MHA, MPH, MBA

diabetológ, internista, Univerzitná nemocnica Bratislava, medicínsky odborný garant NUTRI FOOD PLAN pre SR