Zaciatok: 1 júla, 2023
Koniec: 31 augusta, 2023

Centrálna poradňa Bratislava-Ružinov

Vyšetrenie prístrojom InBody 370 ZADARMO

 

Využite letnú akciu v centrálnej poradni NUTRI FOOD PLAN v Bratislave Ružinove. Meranie na prístroji In Body pri vstupnej registrácii, založení zdravotnej karty a vstupnom a výstupnom meraní je počas letných mesiacov zadarmo.

Špeciálne vyšetrenie metabolizmu a podrobnú diagnostiku telesnej skladby vykonávame pomocou špičkového prístroja InBody 370. Jedná sa o jeden z najspoľahlivejších prístrojov určených pre diagnostiku a analýzu zloženia ľudského tela. Samotné vyšetrenie je veľmi rýchle a jednoduché, trvá okolo 30 sekúnd. Prístroj využíva technológiu DSM-BIA, pracuje na základe osembodových dotykových elektród. Rozbor telesných tkanív tak vykoná vo viacerých frekvenciách, a vďaka tomu je meranie na váhe InBody maximálne presné.

Akcia trvá do 31.8.2023. Objednajte sa na stretnutie s nutričnou poradkyňou: 0911 308 828.