Poradenské centrá

Nájdite si svojho nutričného poradcu vo svojom regióne

Bc. Adriána Trenčanská

InBody, MAX PULSE

Mgr. Erika Litecká

Tanita

Gabriela Huberová

InBody, MAX PULSE

Renáta Drottnerová

Tanita

MUDr. Silvia Ožvoldíková, MPH, MBA, PhD.

Ing. Zuzana Baránková, zdravotná sestra

Tanita

PhDr. Mgr. Petra Vadovičová, PhD.

InBody, MAX PULSE

Mgr. Jana Gáliková

Tanita

Mgr. Daniela Hainová

Tanita

Mgr. Romana Tužinčinová

InBody

Mgr. Eva Deckárová

InBody, MAX PULSE

Michaela Gančárová

Online a telefonické poradenstvo

Anna Stráňavská

Tanita

Bc. Dominika Bazelidesová

Tanita

Mgr. Peter Bazelides

Tanita

Tatiana Olešová

Tanita

Mgr. Eva Deckárová

InBody, MAX PULSE

Anna Stráňavská

Tanita

MUDr. Daniela Rázgová

InBody

Zuzana Čičmanská

Tanita

Marcel Čičmanský s manželkou

Tanita

Zuzana Čičmanská

Tanita

Norbert Fábián s manželkou Erikou

Tanita Online a telefonické poradenstvo

Andrea Benčoková

InBody Online a telefonické poradenstvo

Ing. Réka Pálinkásová

InBody, MAX PULSE Online a telefonické poradenstvo

Mgr. Lucie Vyskočilová, MBA

InBody, MAX PULSE, Online a telefonické poradenstvo

Ing. Janka Trebulová

Max Pulse, Omron

Ing. Miriam Varšová

InBody Online a telefonické poradenstvo

RNDr. Jana Olejárová

Tanita Online a telefonické poradenstvo

PhDr. Mgr. Petra Vadovičová, PhD.

InBody, MAX PULSE