Zaciatok: 1 októbra, 2023
Koniec: 31 októbra, 2023

Centrálna poradňa Bratislava-Ružinov