Zaciatok: 1 decembra, 2023
Koniec: 31 januára, 2024

Centrálna poradňa Bratislava – Ružinov