Zaciatok: 1 februára, 2024
Koniec: 29 februára, 2024

Centrálna poradňa Bratislava – Ružinov