Zaciatok: 1 februára, 2024
Koniec: 29 februára, 2024

Poradňa Bratislava – Petržalka, Nové Zámky