Zaciatok: 1 marca, 2024
Koniec: 31 marca, 2024

Poradňa Bratislava – Petržalka, Nové Zámky