Zaciatok: 10 novembra, 2023
Koniec: 10 januára, 2024

Poradňa Bratislava – Petržalka, Nové Zámky

Nechceš pribrať počas sviatkov a čo potom?

Prijmi 2-mesačnú  výzvu od 10.11. do 10.1.  už  teraz… Ako na to?

Dohodni si konzultáciu čím skôr –  +421 905 884 415

Čo ťa čaká:

  1. Vstupné meranie a odborná podpora – možnosť konzultácie 24/7  u PhDr., Mgr. Petry Vadovičovej počas celej výzvy – vianočný darček pre Vás
  2. Nastavenie individuálnych odporúčaní, pravidelné kontroly
  3. Výstupné meranie – novoročný darček pre Vás

 

Čo ti to prinesie?

Zodpovednosť za svoje stravovanie,  chuť sa zlepšovať v udržaní si zdravia a kondície aj mimo sviatkov.