Zaciatok: 5 februára, 2024
Koniec: 29 februára, 2024

Poradňa Trenčín a Liptovský Mikuláš

AKCIA platí od 5.2. do 29.2.2024.

Pri kúpe 14-dňového programu /3 jedlá NutriFood MRP/ 42 ks – dostaneš 1 deň ZDARMA, teda 3 ks NutriFood MRP /okrem tyčiniek/ alebo môžeš využiť 5% zľavu.