Zaciatok: 1 novembra, 2023
Koniec: 30 novembra, 2023

Poradňa Trenčín a Liptovský Mikuláš