Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.

Obezitológ, nefrológ, medzinárodne uznávaný odborník a vedec na metabolické poruchy a výživu, emeritný prednosta Kliniky nefrológie IKEM a profesor Univerzity Karlovy v Prahe v odbore vnútorného lekárstva