Zaciatok: 1 júna, 2024
Koniec: 31 augusta, 2024

Centrálna poradňa Bratislava – Ružinov