KONTRAINDIKÁCIE

Programy NUTRI FOOD PLAN s potravinami NutriFood MRP sú pod vedením certifikovaného nutričného poradcu veľmi bezpečným nástrojom pre redukciu hmotnosti. Napriek tomu existujú niektoré ochorenia alebo stavy, pri ktorých sa nemôžu nasadiť.

Kedy platí úplný zákaz užívania potravín NutriFood MRP ako jediný zdroj výživy?

 • srdcová príhoda alebo ISCH v posledných 3 mesiacoch,
 • mozgová príhoda v posledných 3 mesiacoch, užívanie liekov proti zrážanlivosti krvi,
 • antitrombolytiká, fibrinolytiká,
 • onkologické ochorenia a ich liečba v posledných 3 mesiacoch,
 • psychické ochorenia anorexia a bulímia,
 • nadmerné užívanie alkoholu,
 • užívanie liekov zo skupiny MAOI (antidepresíva – monoaminooxidázy), klienti trpiaci ťažkými depresiami,
 • v úplnom zákaze: nehoda, úraz alebo chirurgický zákrok v posledných 3 mesiacoch, zlyhanie pečene, zlyhanie obličiek,
 • tehotenstvo, dojčenie, šestonedelie, pôrod v posledných 3 mesiacoch.

Užívanie potravín NutriFood MRP s nevyhnutným súhlasom a písomným súhlasom ošetrujúceho lekára - špecialistu:

A následne výber vhodného redukčného programu s ohľadom na zdravotný stav klienta v súvislosti s ochoreniami:

 • porucha metabolizmu,
 • angina pectoris,
 • arytmia,
 • operácia žalúdka,
 • ochorenie obličiek,
 • ochorenie pečene,
 • diabetes typu I. alebo II., kde si liečba vyžaduje lieky ako inzulín, metformín atď. a tiež ľudia ohrození hypoglykémiou,
 • porfýria (porucha metabolizmu červených krviniek),
 • srdcové ochorenia.

Kontaktuje našich špecialistov

Každý človek je jedinečný, a preto aj jeho jedálniček na chudnutie musí byť prispôsobený jeho potrebám. Program NUTRI FOOD PLAN s potravinami NutriFood MRP Vám na mieru zostavia naši certifikovaní výživoví poradcovia.