POZOROVANIA NUTRI FOOD PLAN: Liečba detskej obezity

Počet obéznych detí sa rok od roka neustále zvyšuje a má epidemický charakter šírenia, v dôsledku čoho sa u nich vyskytujú vážne fyzické a psychické ochorenia a zvyšuje sa riziko ochorení a úmrtí v mladšom veku.

Niektoré civilizačné ochorenia, ktoré vznikajú v dôsledku obezity a nadváhy, môžu ovplyvňovať náš zdravotný stav. Výsledky z lekárskej praxe jednoznačne dokazujú zlepšenie výsledkov a celkového zdravotného stavu pacientov, ktorí absolvovali redukčné programy NUTRI FOOD PLAN (VLED a LED). V niektorých prípadoch, ako ukazujú výskumy nižšie, dochádza k úplnému vyliečeniu a odstráneniu zdravotných problémov a pacienti zostávajú bez medikamentóznej liečby.

Počet obéznych detí sa rok od roka neustále zvyšuje a má epidemický charakter šírenia, v dôsledku čoho sa u nich vyskytujú vážne fyzické a psychické ochorenia a zvyšuje sa riziko ochorení a úmrtí v mladšom veku. Ako uvádza Európska charta boja proti obezite, obezita predstavuje jednu z najzávažnejších výziev pre verejné zdravotníctvo v Európskom regióne WHO. Výskyt obezity sa za posledné dve desaťročia zvýšil trojnásobne. Polovica zo všetkých dospelých a každé piate dieťa v Európskom regióne WHO majú nadváhu. Z nich je jedna tretina už obéznych a tento pomer sa rýchlo zvyšuje.

  • Efekty ketogénnych diét s vysokým obsahom bielkovín a nízkym obsahom tuku v liečbe dospievajúcich so skúmaním: zloženia tela, krvných komponentov a spánkovej apnoe

Pozorovanie vplyvu VLED ketogénnej diéty pri liečbe obéznych dospievajúcich jedincoch, ktorí spĺňali kritérium, že ich počiatočná hmotnosť bola väčšia ako 200 % ideálnej hmotnosti. Výskumu sa zúčastnilo 6 dospievajúcich osôb od 12 do 15 rokov a trval 8 týždňov. 

Po 8 týždňoch program ešte neskončil a pokračoval 12 týždňov, ale už s pridaným pevným bielkovinovým jedlom.

  • Ketogénna veľmi nízkoenergetická diéta (VLED) ako liečba pre deti s NIDDM (non-inzulíndependentný diabetes mellitus)

Trvalá c-peptidová produkcia a autoprotilátky proti bunkám ostrovčekov /ICA/ boli zaznamenané v poslednej dobe vo zvýšenej miere v rôznych populáciách. Inzulín je často nevyhnutnou časťou terapií, ale v dnešnej dobe existujú aj iné typy liečby NIDDM.

Trvalá inzulínová terapia má svoje riziká ako napríklad priberanie kilogramov alebo inzulínová rezistencia.

Existujú výsledky testu ketogénnej diéty VLED pri liečbe 10 detí (priemerný vek 13,9 rokov). Pacienti boli v klinickom výskumnom centre 3 – 5 dni a konzumovali 700 – 800 kcal, druhú časť diéty držali doma.

Podrobné výsledky, ktoré priniesli výskumy pri liečbe detskej obezity, spánkovej apnoe a NIDDM sú popísané v špeciálnom vydaní publikácie NUTRI FOOD PLAN – Príručka pre lekárov.

Sociálne médiá

Najobľúbenejšie články

NEWSLETTER

Nepremeškajte exkluzívny prístup k novinkám, súťažiam alebo akciám. Prihláste sa!