POZOROVANIA NUTRI FOOD PLAN: Metabolické efekty VLED a LED diéty

Obezita sa často jednoducho definuje ako stav abnormálneho alebo nadmerného nahromadenia tuku v tukových (adipóznych) tkanivách tela vedúci k zdravotným rizikám.

Niektoré civilizačné ochorenia, ktoré vznikajú v dôsledku obezity a nadváhy, môžu ovplyvňovať náš zdravotný stav. Výsledky z lekárskej praxe jednoznačne dokazujú zlepšenie výsledkov a celkového zdravotného stavu pacientov, ktorí absolvovali redukčné programy NUTRI FOOD PLAN (VLED a LED). V niektorých prípadoch, ako ukazujú výskumy nižšie, dochádza k úplnému vyliečeniu a odstráneniu zdravotných problémov a pacienti zostávajú bez medikamentóznej liečby.

Obezita sa často jednoducho definuje ako stav abnormálneho alebo nadmerného nahromadenia tuku v tukových (adipóznych) tkanivách tela vedúci k zdravotným rizikám. Základnou príčinou je kladná energetická bilancia vedúca k nárastu hmotnosti, teda stav, keď sa skonzumuje viac kalórií, ako sa spotrebuje.

V tomto výskume boli obézni pacienti zaradení do 2 skupín pre vyšetrenie vplyvu VLED a LED diét na ich zdravotný stav. Primárne výsledky boli: váha, obvod pásu, BMI. Sekundárne výsledky: glukózové testy, testy HbA1c, cholesterol – HDL a cholesterol -LDL, draslík, vápnik, fosfor, bielkoviny, albumíny pečeňové transaminázy, bilirubín, kyselina močová, hormónyštítnej žľazy, železo, alkalické fosfatázy, hemoglobín, počet bielych a červených krviniek, zloženie plazmy, rôzne iné parametre a hodnoty glomerulárnej filtrácie boli zistené pomocou štandardných metód. 

Výsledky boli veľmi zaujímavé pri oboch skupinách. Liečebné redukčné programy pozitívne ovplyvnili celkový zdravotný stav pacientov, u všetkých došlo k viditeľnému zlepšeniu výsledkov. Podrobné informácie, tabuľky a grafy z výskumu sú popísané v špeciálnom vydaní publikácie NUTRI FOOD PLAN – Príručka pre lekárov.

Sociálne médiá

Najobľúbenejšie články

NEWSLETTER

Nepremeškajte exkluzívny prístup k novinkám, súťažiam alebo akciám. Prihláste sa!