MUDr. Lenka Hošková

Praktický lekár, Poliklinika Hradec Králové