MUDr. Silvia Ožvoldíková, MPH, MBA, PhD.

Praktický lekár, ambulancia Šaštín – Stráže