Najväčší výkričník pri obezite: infarkt myokardu

Všeobecne platí, že obezita je rizikovým faktorom kardiovaskulárnych ochorení (KVO). Nezávislým rizikovým faktorom je však aj diabetes mellitus 2. typu, u ktorého dochádza k predčasnej manifestácií komplikácií aterosklerózy.

Obsah:

  1. Vzťah nadváhy, obezity a akútneho infarktu myokardu (IM) nie je vždy priamočiary
  2. V hre sú viaceré faktory

Veľmi často, vzhľadom k diabetickej polyneuropatii, prichádzajú pacienti s už významným postihnutím koronárneho riečiska, ale pri absencii subjektívnych ťažkostí , vrátane stenokardií (bolesti na hrudi).

Ďalším rizikovým faktorom je neliečená hypertenzia. Diabetici majú 2-3x vyššie riziko vzniku srdcového zlyhania, pretože sa vytvárajú podmienky pre remodeláciu ľavej komory v dôsledku chronického postihnutia myokardu neinfarktovej oblasti a na základe vysokého výskytu ťažších foriem diastolickej dysfunkcie ľavej komory. Diastolická dysfunkcia ľavej srdcovej komory potom bráni ďalším kompenzačným mechanizmom srdcového zlyhávania, a tak už relatívne malé zníženie ejekčnej frakcie ľavej srdcovej komory môže viesť k rozsiahlym klinickým prejavom srdcového zlyhania.

VZŤAH NADVÁHY, OBEZITY A AKÚTNEHO INFARKTU MYOKARDU (IM) NIE JE VŽDY PRIAMOČIARY

Vo viacerých výskumoch bol potvrdený priamy vzťah medzi body mass indexem (BMI) a infarktom myokardu, ale v ďalších iných vedeckých výskumoch tento fakt potvrdený nebol. Paradoxom miernej obezity u ischemickej srdcovej choroby je fakt, kedy dotyčný pacient pri vysokej pohybovej aktivite nemá výrazne vyššie riziko. Na akútny alebo pokračujúci infarkt myokardu zomrelo napríklad v roku 2016 v ČR 2693 mužov a 1980 žien, BMI však bol v priemere rozmedzí nadváhy až ľahkej obezity s ohľadom na vekovú kategóriu. Výsledky metaanalýzy štúdií, ktorá zahŕňala 38 803 osôb, z toho 14 883 chorých s akútnym infarktom myokardu však ukázali, že tak, ako nadváha, tak aj obezita zvyšuje riziko akútneho infarktu myokardu a preto sú nezávislým rizikovým faktorom IM. Prítomnosť metabolického syndrómu (ktorý zahrňuje abdominálnu obezitu) zvyšovala 2x kardiovaskulárnu a 1,5x celkovú mortalitu.

V HRE SÚ VIACERÉ FAKTORY

Situácia je vo svetovej literatúre hodnotená z viacerých uhlov pohľadov, pretože aj veľmi nízky BMI (spojený s podvýživou ) bol spojený s nárastom rizika kardiovaskulárnej príhody a úmrtia u nemocných po perkutánnej koronárnej intervencii. U chorých s nadváhou/obezitou po infarkte myokardu bez elevácie úseku ST a EKG bola celková dlhodobo sledovaná úmrtnosť pri redukcií telesnej hmotnosti a ďalších liečebných opatrení dokonca nižšia ako u chorých pacientov s normálnym BMI.

Je potrebné dodať, že pomer pásu a bokov (WHR) má väčší význam pre osud ďalších chorých po prekonaní infarktu myokardu ako BMI.

Sociálne médiá

Najobľúbenejšie články

NEWSLETTER

Nepremeškajte exkluzívny prístup k novinkám, súťažiam alebo akciám. Prihláste sa!