Obezita ako jeden z rizikových faktorov cievnej mozgovej príhody.

Obezita patrí hneď po hypertenzií (vysokom krvom tlaku)a diabete k hlavným rizikovým faktorom manifestácie cievnej mozgovej príhody (CMP).

Obsah:

  1. Obezita a vysoký krvný tlak zvyšujú riziko cievnej mozgovej príhody
  2. Cievna mozgová príhoda sa nevyhýba ani mladým 

OBEZITA A VYSOKÝ KRVNÝ TLAK ZVYŠUJÚ RIZIKO CIEVNEJ MOZGOVEJ PRÍHODY

Mortalita u hemoragických CMP je 3x vyššia než u ischemických CMP a do roka umiera približne 25% nemocných na najrôznejšie komplikácie, často tiež na opakovanú cievnu mozgovú príhodu. Je známe, že arteriálna hypertenzia ako hlavný faktor CMP môže zásadne negatívne ovplyvniť ďalší osud nemocných, pretože nedostatočne liečená alebo neliečená hypertenzia zvyšuje riziko CMP až 6 násobne. Obezita je rozhodne negatívnym faktorom nielen výskytu cievnej mozgovej príhody, ale aj ďalšieho osudu nemocného, pre mužov je nevýhodný stúpajúci obvod pásu, pre ženy zvýšený BMI a nárast rozmerov v obvode pásu.

obezita ako liecit obezitu jej rizika blog NUTRI FOOD PLAN

CIEVNA MOZGOVÁ PRÍHODA SA NEVYHÝBA ANI MLADÝM 

Nebezpečným javom je manifestácia cievnej mozgovej príhody v mladom veku. Štúdia The Stroke Prevention inYoung Adults prebiehala v období 1992-2008 v 3 periódach a sledovala CMP u osôb vo veku 15-49 rokov. Do sledovania bolo zaradených 1201 osôb s CMP a 1154 jedincov v kontrolnom súbore. Pacienti po cievnej mozgovej príhode boli starší, mali vyššie BMI, viac fajčili, mali vyššie hodnoty hypertenzie a výskytu diabetu mellitu 2. typu (p < 0,01). Výsledkom tejto rozsiahlej štúdie bol záver o nutnom vyhľadávaní mladých osôb s rizikovými faktormi CMP, najmä zo všetkými rizikami obezity.

hodnoty bmi body mass index NUTRI FOOD KETO blog

Veľká neurologická štúdia z Veľkej Británie priniesla výsledky o 12 ročnom sledovaní 1,3 milióna žien, v priemernom veku 57 rokov, kde 344 534 malo normálny BMI a 228 274 bolo obéznych (BMI > 30 kg/m2). Ukázalo sa, že počas sledovaného obdobia 20 549 z nich utrpelo cievnu mozgovú príhodu. V kategórií normálneho BMI sa jednalo 0,7% pôvodu ischemického (2253 osôb) a 0,5% hemoragického (1583 osôb). V skupine obéznych žien bola ischemická CMP diagnostikovaná v 1% prípade (2393 osbôb) a hemarogická CMP v 0,4% (910 osôb). 

oibezita ako bojovat proti obezite blog NUTRI FOOD PLAN

Vyššie BMI bolo spojené s nárastom celkového rizika manifestácie CMP. V oboch skupinách bol vyšší výskyt ischemickej CMP, čo potvrdili aj iné štúdie. Obezita bola rizikom pre cievnu mozgovú príhodu najmä u mladších žien. V iných štúdiách bola nadváha a obezita jasným rizikom pre manifestáciu mozgového infarktu a hemarogickej CMP pri oboch pohlaviach. Táto problematika nie je jednoznačne zodpovedaná a musí byť aj naďalej intenzívne skúmaná.

PROF. MUDR. VLADIMÍR TEPLAN, DRSC

internista, nutricionista, obezitolog
V dlhodobom sledovaní je úmrtnosť na CMP v priemyselne vyspelých krajinách druhou najčastejšou príčinou, významne sa podieľa na mortalite či invalidite populácie. Incidencia CMP narastá s vekom a približne 75% klinicky manifestných CMP postihuje osoby starších ako 65 rokov. Bohužiaľ, CMP patrí medzi recidivujúce (opakované) choroby, takmer 25% predstavujú príhody opakované. Dlhodobá incidencia CMP vo vyspelých krajinách je udávaná nasledovne 130/100 000 na rok. Cievna mozgová príhoda sa tiež môže objaviť aj u detí, kde sa udáva ročný výskyt asi 2,5/100 000.

Sociálne médiá

Najobľúbenejšie články

NEWSLETTER

Nepremeškajte exkluzívny prístup k novinkám, súťažiam alebo akciám. Prihláste sa!