BLOG
Príčin zníženej plodnosti je viacero. Odhliadnuc od geneticky podmienených činiteľov, musíme brať do úvahy aj príčiny potenciované negatívnymi faktormi odvíjajúcimi sa od nesprávne nastaveného
Výrazná nadváha je jedným z rizikových faktorov pre výskyt viacerých onkologických ochorení. Znalosť o tom, že obezita významným spôsobom zvyšuje riziko a neraz môže byť aj príčinou viacerých zhubných…
Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie žije na svete takmer 200 miliónov diabetikov, pričom tento počet by sa mal do roku 2030 zdvojnásobiť. Niektoré civilizačné ochorenia, ktoré vznikajú v dôsledku…