Naučme hravo, jesť deti zdravo!

Zapojte aj vašu základnú školu do špeciálneho projektu s kvalifikovanými odborníkmi v oblasti výživy.

Výchovno-vzdelávací projekt „Naučme hravo, jesť deti zdravo“ vznikol pod záštitou ALIANCIE VÝŽIVOVÝCH PORADCOV SR a v spolupráci so spoločnosťou NUTRI a.s., na základe potreby rozvoja samostatného a sebavedomého premýšľania a orientovania sa dieťaťa vo výžive, s cieľom vytvárať správne stravovacie návyky už v detskom veku a edukovať deti v rámci prevencie obezity a civilizačných ochorení.

Projekt „Naučme hravo, jesť deti zdravo“ je realizovaný prostredníctvom vysoko kvalifikovaných odborníkov v oblasti výživy, ktorí sa neustále vzdelávajú v danej oblasti, a ktorým nie je ľahostajná situácia prevalencie obezity u slovenských detí a preto sa do tohoto výnimočného projektu zapojili.

Projektový deň prebieha doobeda (maximálne 4 hodiny), ideálne v školskej jedálni a následne v triede pre 25 – 30 detí. V prípade potreby je možné dohodnúť aj termín poobede, kde sa môžu na ochutnávke zúčastniť aj rodičia.

Deti sú rozdelené do skupín a v tíme pripravujú podľa našich receptov zdravú desiatu. Suroviny si „nakúpia“ v „obchodíku“, strúhajú, krájajú, miešajú , natierajú a zdobia. Každá skupina pripraví jednu veľkú desiatu, tak ako keby si to zobrali z domu do školy. Zvyšok nakrájajú na malé kúsky pre ostatných kamarátov, učiteľov a pani kuchárky. Všetky výtvory spoločne ochutnávajú.

Následne sa deti presunú do tried, kde sa naučia rozdelenie základných živín, význam zdravého stravovania, naučia sa ako si telo precvičiť aj počas prestávok

Smer presvedčení, že o problematike výživy nestačí deťom iba hovoriť. Je nutné im názorne ukázať spôsob ako k zdravému stravovaniu pristupovať a deti do procesu prípravy zdravého jedla zapájať.

Projekt „Naučme hravo, jesť deti zdravo“ má veľmi dobrú odozvu. Deti sú z projektu nadšené, odnášajú si mnoho zážitkov, učitelia veľmi oceňujú kreatívnosť pri výbere receptov, hravosť a kvalitu prevedenia projektu.

O úspešnosti projektu svedčí veľký záujem zo strany škôl, kde bol pilotný projekt realizovaný a to je pre nás veľkým impulzom do práce, že prinášame niečo čo zatiaľ na pôde školy nebolo poznané .

Viac informácií a možnosť zapojenia sa do projektu získate u koordinátora projektu Ing. Miriam Varšová – 0902 781 628

Sociálne médiá

Najobľúbenejšie články

NEWSLETTER

Nepremeškajte exkluzívny prístup k novinkám, súťažiam alebo akciám. Prihláste sa!