Prečo je dôležité chudnúť pod dohľadom odborníka?

Výrazné schudnutie znamená aj výrazné zmeny v našom tele. Práve preto je dôležité pred samotným chudnutím absolvovať aj viaceré vyšetrenie. Aké? Radí obezitológ Prof. MuDr.Vladimír Teplan,DrSc.

Viscerální tuk je uložen především v dutině břišní, kde má i roli ochrany vnitřních orgánů. Pokud je jeho množství zvýšené, může se objevit i v parenchymatózních orgánech, což dále může vést k jejich poškození. Na rozdíl od podkožního tuku není na první pohled viditelný, nelze jej odstranit liposukcí a je také mnohem těžší jej redukovat. Základem redukce jeho množství je strava s vhodným poměrem jednotlivých živin, především s redukcí sacharidů a podávání nízkoenergetických potravinových náhrad. Cílem redukčního programu NUTRI FOOD PLAN je zcela bezpečné dosažení úbytku tělesného tuku i u pacientů s různými diagnózami.

Ilustrační obrázek ze vstupní diagnostiky v poradně Ing. Miriam Varšovej

Praktická realizace dietního programu

Výrazná redukce tělesné hmotnosti znamená i významné změny v pacientově těle, které mohou být doprovázeny některými dočasnými vedlejšími účinky pozitivní redukce viscerální obezity. Proto je třeba u pacientů s již předchozí  pozitivní zdravotní anamnézou doporučit některá předběžná vyšetření:

  • výše hladiny kyseliny močové (pacienti s hyperurikemií, dnou nebo urátovými ledvinovými kameny). Hladina k. močové může při redukci tělesné hmotnosti přechodně stoupat a mohlo by se zvýšit riziko akutního dnavého záchvatu (je s výhodou po přechodnou dobu zvýšit dávkování léků snižujících hladinu k. močové v krvi a nepodávat léky zvyšující vylučování metabolitů k. močové do moči /tzv.urikosurika vč. i nesteroidních antiflogistik). Současně zvýšit příjem tekutin a udržovat jej kolem 2,5-3 l/den.
  • výše hladin elektrolytů v krvi (sodík a draslík, zvláště u nemocných užívajících antihypertenziva a diuretika). Především v počátečních stadiích dietního programu může být obsah sodíku a draslíku obsažených v produktech pro pacienta významně nižší, a to zejména tehdy, pokud byl zvyklý na vyšší příjem kuchyňské soli. Při rychlém poklesu příjmu sodíku trvá několik dní nastavení nové stabilizace vylučování sodíku a draslíku ledvinami. Existuje tak riziko posturální hypotenze (významného poklesu krevního tlaku při změně polohy těla spojené až s rizikem pádu a to zvláště u starších pacientů). Proto by si tito pacienti měli kontrolovat krevní tlak a měla by se snížit dávka antihypertenzních léků a přechodně vysadit diuretika.
  • jaterní testy (pacienti, kteří mají v anamnéze onemocnění jater, mají nález steatózy ev. konzumují pravidelně alkohol nebo měli abnormální jaterní testy). Asi u jednoho z deseti pacientů se při užívání nízko-či velmi nízkoenergetických diet může objevit přechodný lehký vzestup hladiny transamináz; neexistuje však důkaz, že by nepříznivý dopad tohoto stavu byl dlouhodobý, naopak je prokázáno, že při hubnutí s pomocí této diety dochází k úbytku tuku v jaterních buňkách ev. spojené i se zmenšení jater.
  • ledvinné testy (kreatinin, urea) pro záchyt pacientů se sníženou funkcí ledvin, kteří musí být před nasazením dietního programu podrobněji vyšetřeni (kreatinin a urea mohou u těchto pacientů krátkodobě stoupat).
  • výše hladiny krevního cukru (glykemie na lačno, glykovaný hemoglobin HbA1c), které informují o diabetu a jeho dlouhodobé kompenzaci. Po nasazení produktů NutriFood redukci viscerálního tuku se díky snížené inzulinové rezistenci a přesně definovanému obsahu sacharidů v dietě stabilizuje glykemie, snižuje se potřeba podávání perorálních anitdiabetik ev. inzulinu.
  • ultrazvukové vyšetření (pacienti s podezřením na žlučové kameny a jaterní lézi)

Po zhubnutí nebo během hubnutí se může vyskytnout reaktivní přechodné podráždění žlučníku (především u pacientů se žlučníkovou a jaterní anamnézou) a pacient by o tomto riziku měl být informován.

Průběžná kontrola hubnutí dle programu NUTRI FOOD PLAN

Všechny zásadní metabolické změny by se měly během procesu redukce viscerálního tuku a celkové tělesné hmotnosti monitorovat. Vzhledem k tomu, že se může s měnící tělesnou hmotností měnit také účinnost léků, je třeba kontrolovat ev. upravit medikaci. Při plánování kontrol je nutné brát v úvahu, že k větším metabolickým změnám spojeným s redukcí viscerálního tuku a tím k celkovému zlepšení zdravotního stavu dochází většinou po úbytku 10 až 20 kg (při výchozích hodnotách BMI nad 35 kg/m2).

 Kompletní revize medikace je nutná po zhubnutí o 20 kg, zvláště u pacientů s výchozím BMI nad 40 kg/m2. Je vhodné kontrolovat především pacienty užívající tyto léky:

  • Antidiabetika. Počáteční snížení energetického příjmu redukuje velmi rychle výdej glukózy z jaterního glykogenu (2-3 dny) a následně glykémii, stejně tak snižuje inzulinovou rezistenci. Bez úpravy medikace proto hrozí hypoglykémie. Jakmile denní energetický příjem klesne pod 1 000 kcal, je nutné dávkování sulfonylurey a thiazolidindionů snížit na polovinu, případně je zcela vysadit. Inhibitory typu GLP-1 a DPP-4 lze sice ponechat, ale pravděpodobně nebudou potřeba. Dávky rychle působícího inzulinu se doporučuje snížit na polovinu ihned a u pomalu působícího inzulinu dávky postupně snižovat v průběhu několika týdnů. Více než vhodné je monitorování glykemie během hubnutí a při úpravě medikace.
  • Antihypertenziva a diuretika. Přechod z tradiční stravy na program VLED vede ke snížení přijímaného množství sodíku. To má za následek pokles krevního tlaku (o 8 až 12 mmHg u systolického a o 4 až 8 mmHg u diastolického), a dávkování léků tak lze většinou zcela zastavit již na začátku redukčního programu. Doporučujeme pravidelně (v počátečním týdnu denně, pak minimálně jednou týdně) kontrolovat pacientův krevní tlak a měřit hladinu močoviny a elektrolytů (Na +K) v krvi. Při předepsání diuretik z jiných důvodů je třeba determinovat klinickou odpověď a průběžně monitorovat zdravotní stav.
  • Antikoagulancia a antiagregancia. Nebyl prokázán negativní vliv výrazné redukce hmotnosti na účinnost léků tohoto typu, pokud nedojde k významné změně příjmu vitamínu K, což se stává velmi zřídka. Přesto zvláště u pacientů s nestabilním INR doporučujeme zvláštní kontroly.

Sociálne médiá

Najobľúbenejšie články

NEWSLETTER

Nepremeškajte exkluzívny prístup k novinkám, súťažiam alebo akciám. Prihláste sa!